Kako se prati kvaliteta rada Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika? Nikako.

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama zatražio sam 31. siječnja 2020. od Agencije za odgoj i obrazovanje zapisnike Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika od 1. siječnja 2015. godine naovamo. Odgovor AZOO-a stigao je 10. veljače 2020. u obliku rješenja kojim se odbacuje zahtjev budući da Povjerenstvo “nema obvezu vođenja zapisnika sastanaka” pa stoga Agencija takve zapisnike ni ne posjeduje.

Iz toga proizlazi da je rad Povjerenstva netransparentan – naime, kako je moguće saznati na koji je način ispoštovana, primjerice, točka 9.11. Uputa za provedbu natjecanja i smotri u kojoj stoji da se predsjednika povjerenstva bira javnim ili tajnim glasovanjem? Ili, na primjer, iz kojega bi se zapisa mogla saznati raspodjela poslova unutar Povjerenstva? Čini se ni iz jednoga. 

Stoga sam 10. veljače 2020. uputio novi zahtjev, ovaj put za pristup izvješćima Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika od 1. siječnja 2015. naovamo. Naime, prema točki 9.14. Uputa za provedbu natjecanja i smotri, tajnik Povjerenstva “obvezan je ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje dostaviti izvješće o provedenom natjecanju ili smotri, koje mora sadržavati i financijsko izvješće, i to najkasnije 45 dana od dana održavanja natjecanja ili smotre, nakon što cjelokupno izvješće odobri državno povjerenstvo određenog natjecanja ili smotre.” Iz Agencije odgovaraju 19. veljače 2020. da se odbacuje zahtjev jer ni ta izvješća Agencija ne posjeduje. Naime, izvješća su bila dostavljana emailom tadašnjoj ravnateljici AZOO-a i nisu predana arhivi. Posebno je zanimljivo da Agencija kao institucija financirana javnim novcem ne posjeduje i ne čuva financijsko izvješće, a koje je dio glavnoga izvješća o provedenome natjecanju.

Kakav to sustav osiguranja kvalitete ima Agencija za odgoj i obrazovanje kada ne nadgleda rad tijela koje imenuje – ni kroz zapisnike sastanaka ni kroz godišnja izvješća? Kako se može unaprijediti rad Državnoga povjerenstva kada nitko ne zna tko radi, što se radi i kako se radi? Ne bi li izvješća o provedenim natjecanjima trebala biti temelj za budući rad Povjerenstva, a s ciljem poboljšanja natjecanja u godinama koje slijede? S obzirom na spomenute nedostatke, ne začuđuje da su učitelji i nastavnici godinama nezadovoljni natjecanjem iz engleskoga jezika i da ne vide nikakav pomak nabolje. Bez zdravih temelja u vidu transparentnoga, nepristranoga i stručnoga tijela, napretka ni neće biti.