Prigovor ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje na rad Državnoga povjerenstva

Poštovana ravnateljice dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, poštovane kolegice,

ne znam jeste li upoznati s time, no u četvrtak 23. siječnja 2020. poslao sam prvi prigovor Državnome povjerenstvu za natjecanje iz engleskoga jezika a potom 26. siječnja 2020. i drugi prigovor budući da sam otkrio da se velik dio testa za učenike 8. razreda na školskoj razini natjecanja temelji na tekstovima preuzetim s interneta bez dozvole i navođenja izvora, da je jedan zadatak u potpunosti plagiran te da gotovo svi zadatci sadržavaju dokimološke propuste koje u cijelosti analiziram u prigovoru. Taj prigovor možete pročitati ovdje. Na odmet ne bi bilo pročitati ni odgovor savjetnice Jelene Zdrilić, a koji se nalazi ovdje, u kojemu mi, potpuno nedemokratski, osporava pravo na prigovor i drži prodike o mome načinu komunikacije – molio bih očitovanje Agencije je li to službeni stav upravo Agencije budući da savjetnica Zdrilić predstavlja AZOO u Državnome povjerenstvu. Napominjem da sam u ovome zainteresirana strana kao učitelj koji je deset godina pripremao svoje učenike za natjecanje, kao znanstvenik koji se bavi učenjem i poučavanjem engleskoga jezika u Hrvatskoj, kao metodičar na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci i kao nekadašnji vanjski suradnik Agencije na poslovima savjetnika u trima županijama.

Pročitate li spomenuti prigovor, uvidjet ćete koliki je propust sastavljača/sastavljačice testa, recenzenta i svih u Povjerenstvu koji su takav test pustili u javnost. Već to samo po sebi zahtijeva raspuštanje Povjerenstva, ali – nažalost – postoji još razloga.

Naime, istražujući prvo test a onda rad Povjerenstva u želji da otkrijem kako je moguće da test s plagiranim dijelovima, s loše osmišljenim zadatcima i propustima u priznavanju rješenja dospije na natjecanje, otkrio sam sljedeće zabrinjavajuće informacije.

Dakle, na temelju Uputa za provedbu natjecanja i smotri, točnije točaka

9.4. „Učitelj/ica ili nastavnik/ca koji/a je član državnog povjerenstva, a izrađuje zadatke za natjecanje ne smije biti mentor/ica učenika/ce u kategoriji za koju izrađuje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja.

odnosno

9.5. „Učitelj/ica ili nastavnik/ca ne može biti član državnog povjerenstva natjecanja ili smotre u kategoriji ili području u kojem sudjeluje kao mentor/ica učenika/ce ili skupine. Kategorije ili područja propisuju se pravilima pojedinog natjecanja.

te

9.7. „Članovi povjerenstva moraju biti stručne i odgovorne osobe, koje ni na koji način ne smiju biti u sukobu interesa te koje će aktivno i savjesno sudjelovati u radu državnog povjerenstva pridržavajući se svih zadanih rokova.” (istaknuo J. P.)

i s obzirom da prema zaduženjima u točki 9.10. članovi Povjerenstva

  1. Izrađuju prijedlog programa/pravila natjecanja ili smotre.
  2. Sastavljaju pisane zadatke/testove za sve razine natjecanja.
  3. Recenziraju pisane zadatke/testove za sve razine natjecanja.
  4. Ispravljaju pisane zadatke/testove na državnoj razini natjecanja.
  5. Provode natjecanja ili smotre u skladu s programom i pravilima objavljenim u Katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje.
  6. Utvrđuju mjerila za vrednovanje.
  7. Obavljaju stručno-tehničke poslove u vezi s natjecanjem/smotrom.
  8. Pripremaju i organiziraju natjecanja i smotre na državnoj razini.
  9. Pripremaju za tisak materijale vezane uz natjecanja ili smotre.
  10. Osiguravaju tajnost zadataka.

itd.

odnosno da su članovi Državnoga povjerenstva neminovno uključeni u sve dijelove natjecanja, smatram da je došlo do povrede odredbi Uputa jer su pojedini članovi u sukobu interesa. Naime, trenutno nisam imao vremena tražiti dublje i dalje pa sam pogledao rezultate natjecanja unatrag pet godina i usredotočio se na dva imena koja su se pritom isticala.

Počnimo od prošle godine. Denis Plavetić, predsjednik Državnoga povjerenstva, mentorirao je dvoje učenika na županijskoj razini; Danijela Ille, članica Državnoga povjerenstva, mentorirala je dvoje učenika na županijskoj razini, a jedan je učenik pozvan na državnu razinu gdje osvaja 9. mjesto.

Godine 2018. godine, Denis Plavetić, prema programu 2018. član Državnoga povjerenstva, no u konačnim rezultatima potpisan kao predsjednik Državnoga povjerenstva (što također treba objasniti), mentorirao je troje učenika na županijskoj razini; Danijela Ille, članica Državnoga povjerenstva, mentorirala je dvoje učenika na županijskoj razini, a jedan je učenik pozvan na državnu razinu gdje osvaja 9. mjesto.

Godine 2017. Denis Plavetić, član Državnoga povjerenstva, mentorirao je četvero učenika na županijskoj razini, a jedan je pozvan na državnu razinu gdje osvaja 3. mjesto.

Godine 2016. Denis Plavetić, član Državnoga povjerenstva, mentorirao je dvoje učenika na županijskoj razini; Danijela Ille, članica Državnoga povjerenstva, mentorirala je dvoje učenika na županijskoj razini.

Godine 2015. Denis Plavetić, član Državnoga povjerenstva, mentorirao je pet učenika na županijskoj razini, a jedan je pozvan na državnu razinu gdje osvaja 1. mjesto; Danijela Ille, članica Državnoga povjerenstva, mentorirala je šest učenika na županijskoj razini, od čega je troje pozvano na državnu razinu, gdje dvoje osvaja 2. i 6. mjesto.

Na temelju navedenoga postavlja se pitanje jesu li gore navedene osobe kao članovi Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika, a katkad i u ulozi njegova predsjednika, mogle izbjeći da ne dođu u doticaj s testom za školsku razinu, testom za županijsku razinu i testom za državnu razinu? Naime, prema zaduženjima uvid su i morali imati te, primjerice, utvrditi mjerila za vrednovanje (9.7.6.) – kako se mjerila mogu utvrditi a da se ispit ne vidi? Zvuči nevjerojatno, ali prema mojim saznanjima, sastavljačica je ispita upravo bila Danijela Ille, no to trenutno nije javna informacija. Tu informaciju svakako planiram zatražiti na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, za što ću uputiti poseban zahtjev.

Bez obzira na to koje su mjere dotični eventualno poduzimali kako bi izbjegli sukob interesa, postavlja se pitanje jesu li svojim dugogodišnjim radom u Povjerenstvu i uvidom u sve elemente natjecanja time stekli prednost nad ostalim učiteljima i nastavnicima u pripremi učenika za natjecanje. Pitanje je to koje ne treba shvatiti olako. Usto, treba li napomenuti da mentori visoko plasiranih učenika dobivaju bodove za napredovanje u zvanju i da time ostvaruju osobnu korist?

Volio bih da se razumije da ovime ne dovodim u pitanje stručnost dotičnih članova te da možda ne bi jednake rezultate postigli i da nisu bili članovi Državnoga povjerenstva, no situacija jest moguće neetična i protivna odredbama Uputa. Osobno smatram da članovi Državnoga povjerenstva ne bi smjeli mentorirati učenike ni na jednoj razini.

Molio bih da Agencija za odgoj i obrazovanje kao tijelo koje organizira natjecanje engleskoga jezika i imenuje članove Državnog povjerenstva promptno istraži sve navode iz prigovora i ovoga pisma jer natjecanja su u tijeku a Povjerenstvo je duboko kompromitirano brojnim propustima. Iza njih je ovogodišnji neprihvatljiv i plagiran test za učenike 8. razreda te godine moguće neetičnih radnji u vidu djelovanja u tijelu koje organizira natjecanje na kojima učenici članova osvajaju 1., 2. i 3. mjesta na državnoj razini. S obzirom na to da sam stigao istražiti samo dva člana i samo pet posljednjih godina, pitanje je što bi se još moglo pronaći.

U Rijeci 28. siječnja 2020.

S poštovanjem

dr. sc. Jakob Patekar, znan. sur.