Osvrt na očitovanje

Poštovana gđo Potnar Mijić, poštovani gdine Plavetić,

dozvolite mi da se osvrnem na očitovanje Državnoga povjerenstva za natjecanje engleskoga jezika, a koje je objavljeno na stranicama Agencije 30. siječnja 2020. Obraćam se vama kao potpisnicima očitovanja, ali jasno je da govorite u ime 19 ljudi* jer stoji da su to ‘zaključci’ Povjerenstva. (Kako saznajem, od 22 člana Povjerenstva, tri članice nisu dale suglasnost za ovakvo očitovanja, a dvije su članice od te tri u međuvremenu podnijele zahtjev za razrješenjem.)

Prije svega, i prije negoli je očitovanje objavljeno, bilo mi je jasno da će ono biti otužno. Zašto? Pa zato što osobe koje su sastavile, recenzirale i odobrile i u konačnici podržale loše osmišljen test s polovičnim rješenjima, plagiranim zadatkom i neovlašteno preuzetim tekstovima očito nemaju dovoljno znanja kako bi shvatile osnove vrednovanja i izrade testova. Zato je moj prigovor zapravo bio krivo adresiran. Vi objektivno ne možete shvatiti što nije u redu s testom i stoga test ne možete ni popraviti. To ne čudi s obzirom na to da je glavni odnosno jedini kriteriji odabira za članstvo u Povjerenstvu – poznanstvo, ali svejedno je mnogim članovima to očito vrhunac karijere. No, da se osvrnem na vaše ‘zaključke’.

U svome prvome odlomku govorite o tome da ste zaprimili „nekoliko primjedbi“, no činjenica jest da vam je taj dan upućen prigovor s desetak primjedbi i 283 potpisa, a bilo je još i pojedinačnih prigovora, što sigurno nadilazi semantički opseg riječi ‘nekoliko’.

Što se drugoga odlomka tiče, navodite da ćete dodati izvore pokradenim tekstovima, no u ‘Terms of Use‘ stranica s kojih ste neovlašteno preuzeli tekstove jasno stoji da je potrebno tražiti dozvolu.

U vašemu trećem odlomku iznosite laž da je Agencija za odgoj i obrazovanje zatražila dopuštenje autora za 5. zadatak – nakon izdavanja očitovanja kontaktirao sam s autorom koji je rekao da nikakav zahtjev nije dobio te da u načelu takve dozvale ne daje. Treba li uopće naglašavati koliko je ovo neetično? Osim toga, postoji još jedan problem, ako vam plagiranje nije odveć problematično. Tvrdite da zadržavanjem zadatka štitite učenike koji su ga uspješno riješili. Znate li što se događa kada na državnoj maturi u nekoj zemlji, u rijetkim slučajevima, procuri zadatak? Provođenje se mature po potrebi zaustavlja dok se ne osigura novi zadatak (koji obično postoji spreman baš za takve slučajeve). To je zato što bi učenici koji su vidjeli zadatak imali prednost nad onima koji nisu. Tako je i slučaj ovdje. Postoji mogućnost da su se određeni učenici pripremali za natjecanje vježbajući na vrlo popularnoj stranici s koje ste zadatak ukrali i time su stekli prednost u odnosu na učenike koji na taj zadatak nisu naišli tijekom pripremanja. Osnove načela pravednosti (engl. fairness) u vrednovanju. Ali, ispričavam se, opet pričam o vrednovanju a vi se u to ne razumijete.

U četvrtome odlomku osvrćete se na zadatak iz ‘kulture’ i ustvrđujete da je „u potpunosti u skladu s propozicijama navedenima u katalogu“. Svoj ću komentar razdijeliti u četiri točke:

 • Ne vjerujem da ste dobili prigovor da kulturu nikako ne treba vrednovati. Sporno je bilo kako ste je vrednovali – putem šest pitanja o povijesti i zemljopisu Londona. Iz toga je razloga bespredmetno da se pozivate da na to da kulturu valja vrednovati već ste trebali objasniti zašto ste međukulturnu komunikacijsku kompetenciju sveli na znanje šest trivijalnih činjenica o Londonu.
 • No, kad se već pozivate na propozicije kataloga kako biste opravdali uvrštavanje kulture, valja reći da propozicije natjecanja donosi – Povjerenstvo (točka 9.10.1. Uputa za provedbu natjecanja i smotri: „Članovi državnoga povjerenstva … izrađuju prijedlog programa/pravila natjecanja ili smotre“); dakle, pozivate se sami na sebe kako biste opravdali svoj postupak. Čista metafizika.
 • Nadalje, u rečenici koju citirate iz svoga kataloga stoji „Elementi kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog područja sastavni su dio testova na svim razinama natjecanja“ (istaknuo J. P.). Možete li onda objasniti zašto, primjerice, test za 8. razred iz 2019. godine nema zadatak ‘Culture and Civilization’? Želite li reći da taj test nije bio izrađen u skladu s propozicijama natjecanja odnosno katalogom budući da je izostavljen sastavni dio? Želite li reći da ste prekršili točku 9.10.5. Uputa: „Članovi državnoga povjerenstva… provode natjecanja ili smotre u skladu s programom i pravilima objavljenim u Katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje” (istaknuo J. P.)? Je li tko odgovarao za taj propust?
 • Konačno, kada kažete da se rješenja za dio o onome što vi nazivate kulturom nalaze u udžbenicima koje je odobrilo Ministarstvo, možete li me molim vas uputiti u kojemu se udžbeniku, a uzet ću samo jedan primjer, nalazi rješenje za rečenicu na testu za 8. razred na županijskoj razini iz 2017., a koja kaže: „The motto of the new American President, Donald J. Trump is “Make America (3) _____________ Again.”?

Za vaš peti odlomak mogu ustvrditi da je riječ o paušalnome dodavanju odgovora u rješenja što ne utječu na poboljšanje kvalitete testa, ali s obzirom na prethodno utvrđen nedostatak potrebnih znanja, razumijem vaš postupak.

Konačno, gdine Plavetić, primijetio sam u Vašemu potpisu na kraju očitovanja da Vam je dodijeljeno zvanje savjetnika. Vjerujem da Vam nije bilo teško skupiti bodove s obzirom na dugogodišnji staž u Državnome povjerenstvu, ali i na uspjehe Vaših učenika na istim tim natjecanjima koje baš Vi organizirate i provodite. Naime, 2019. godine kao predsjednik Državnoga povjerenstva mentorirali ste dvoje učenika na županijskoj razini; 2018. godine, kada prema programu stoji da ste član Državnoga povjerenstva, no u konačnim rezultatima potpisani ste kao predsjednik Državnoga povjerenstva (kako to?), mentorirali ste troje učenika na županijskoj razini; 2017. godine kao član Državnoga povjerenstva mentorirali ste četvero učenika na županijskoj razini, a jedan je pozvan na državnu razinu gdje osvaja 3. mjesto; 2016. godine kao član Državnoga povjerenstva mentorirali ste dvoje učenika na županijskoj razini; 2015. godine kao član Državnoga povjerenstva mentorirali ste pet učenika na županijskoj razini, od kojih je jedan pozvan na državnu razinu gdje osvaja 1. mjesto. Čestitam! Doduše, ne znam koliko su te godine uspjeha (da ne idemo dalje u prošlost, stat ćemo kod 2015.) u skladu s odredbama Uputa za provedbu natjecanja i smotri, točnije točaka

9.4. „Učitelj/ica ili nastavnik/ca koji/a je član državnog povjerenstva, a izrađuje zadatke za natjecanje ne smije biti mentor/ica učenika/ce u kategoriji za koju izrađuje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja.

odnosno

9.5. „Učitelj/ica ili nastavnik/ca ne može biti član državnog povjerenstva natjecanja ili smotre u kategoriji ili području u kojem sudjeluje kao mentor/ica učenika/ce ili skupine. Kategorije ili područja propisuju se pravilima pojedinog natjecanja.

te

9.7. „Članovi povjerenstva moraju biti stručne i odgovorne osobe, koje ni na koji način ne smiju biti u sukobu interesa te koje će aktivno i savjesno sudjelovati u radu državnog povjerenstva pridržavajući se svih zadanih rokova.” (istaknuo J. P.)

Slično je i s, primjerice, gđom Ille, koja je 2019. kao članica Državnoga povjerenstva mentorirala dvoje učenika na županijskoj razini, od kojih je jedan učenik pozvan na državnu razinu gdje osvaja 9. mjesto; 2018. godine kao članica Državnoga povjerenstva mentorirala je dvoje učenika na županijskoj razini, od kojih je jedan pozvan na državnu razinu gdje osvaja 9. mjesto; 2016. godine kao članica Državnoga povjerenstva mentorirala je dvoje učenika na županijskoj razini, a 2015. kao članica Državnoga povjerenstva mentorirala je šest učenika na županijskoj razini, od kojih je troje pozvano na državnu razinu, gdje dvoje osvaja 2. i 6. mjesto. Čestitke i gđi Ille! Tu ćemo stati, jer puno je članova Povjerenstva, a natjecanje seže desetljećima u povijest.

Pitam se, hoćemo li se pretvarati da članovi Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika, uz sve mjere koje eventualno mogu poduzeti da izbjegnu sukob interesa, nisu bili u prednosti nad drugim učiteljima i nastavnicima? Ipak su kao višegodišnji članovi sigurno bolje upoznati s formatom, ako ne i sadržajem, testova na svim razinama. Uostalom, jedno od zaduženja članova Povjerenstva, točnije točka 9.10.6. Uputa, kaže da članovi „utvrđuju mjerila za vrednovanje“. Kako je moguće utvrditi mjerila ako se test ne vidi? Ako se unutar povjerenstva dogovara, primjerice, da će se u 2019. godini izbaciti zadatak kulture (protivno Uputama), dogovaraju li se onda članovi i o tome kakvi će se drugi zadatci uvrstiti? Osobno smatram da članovi Državnoga povjerenstva ne bi smjeli mentorirati učenike ni na jednoj razini. Upravo je iz toga razloga predviđeno da se članovi Državnoga povjerenstva imenuju svake godine (točka 9.2. Uputa), što nije slučaj s Državnim povjerenstvom za natjecanje iz engleskoga jezika koje je godinama u istom sastavu, s 10 članova s očigledno doživotnim imenovanjem (vidi popis na kraju teksta).

Za sam kraj, na nekim studijima, pa tako i anglistike, postoji kolegij Poslovna komunikacija ili Poslovno dopisivanje. Ondje se uči da se u pismo u kojemu se priznaje da je učinjena kakva pogreška svakako uvrsti i isprika za učinjeno. U vašemu očitovanju isprike nema, iako je vaš tekst zapravo priznanje krivnje (koliko god se to trudili sakriti). Gđo Potnar Mijić, gdine Plavetić, zašto smatrate da učenici ne zaslužuju vašu ispriku? Zašto smatrate da je ne zaslužuju mentori? U konačnici, zašto ispriku ne zaslužuju ljudi koji ponovno moraju pregledavati testove zbog vaših propusta?

U Rijeci 1. veljače 2020.

S poštovanjem

dr. sc. Jakob Patekar, znan. sur.

 

*Članovi Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika koji su podržali očitovanje (masnim tiskom naglašeni su članovi s najmanje sedmogodišnjim stažem[1] u Povjerenstvu):

 • Noemi Ajduković prof., Osnovna škola Sesvetska Sopnica, Sesvete (2018., 2019., 2020.)
 • Tatyana Butorac, prof., Osnovna škola „Granešina”, Zagreb (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Dino Dumančić, prof, Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku, Zadar (2020.)
 • Sofija Fruk, dipl. učitelj, IV. osnovna škola Varaždin, Varaždin (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Olga Granić, prof., I. gimnazija, Split (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Marijela Gulin, prof., Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Danijela Ille, prof., XVI. gimnazija, Zagreb (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • sc. Maria Jurjevich, XVI. gimnazija, Zagreb (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Melita Jurković, prof., IV. gimnazija, Zagreb (2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Haidi Mimica Tudor, prof., Osnovna škola „Ravne njive”, Split (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Marija Miščančuk, prof., Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Denis Plavetić, prof., Gimnazija Karlovac, Karlovac, predsjednik (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Marin Popović, prof., Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb (2019., 2020.)
 • Izabela Potnar Mijić, prof, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Osijek (2020.)
 • Daniela Reić Šućur, prof., Osnovna škola Manuš, Split (2018., 2019., 2020.)
 • Anamarija Sabioni,, XVI. gimnazija, Zagreb (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Nino Sertić, prof., Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (2015., 2016., 2020.)
 • Dajana Vukadin, prof., Osnovna škola Sveta Klara, Zagreb (2017., 2018., 2019., 2020.)
 • Jelena Zdrilić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Rijeka (2019., 2020.)

[1] Na stranicama AZOO-a dostupni su podatci od 2014. naovamo, a moguće je da članovi imaju i mnogo više staža.

8 thoughts on “Osvrt na očitovanje

 1. Linda

  Bravo kolega, drago mi je da je netko tako argumentirano, suvislo i detaljno obradio situaciju koja vezano uz testove, mada u nešto manjoj mjeri, postoji i na natjecanju za srednje škole,i to niz godina. Kod nas obično za alternativna rješenja na kraju kažu da su ‘low frequency words’, iako ih se može naći i u rječnicima i na jezično adekvatnim internetskim stranicama bez ikakvog problema.
  Neka ste sve rekli i neka se zna. Sa svime se slažem.

 2. Paula

  Svaka čast poštovani kolega Patekar,
  Hvala Vam na Vašoj borbi protiv ovih uhljebljenih sila. Hvala Vam što se borite umjesto svih nas kukavica koji se bojimo reći riječ i čamimo u našim malim egzistencijama, a vidimo što ne valja.
  Ljudi poput Vas su pokretači razvoja.
  Ubili ste ih argumentima. Ako sad ne daju ostavke… A neće, imaju obraz kao džon, samo ih ljudi poput Vas mogu rastjerati.

 3. Ksenija

  Dragi kolega,
  mi bismo bili izvrsno organizirana zemlja kada bi većina ljudi ovako radila svoj posao. Potpuno podržavam vaš argumentiran istup i nadam se da ćete uspjeti promijeniti ovakav nepravedan i nestručan pristup natjecanju.

Comments are closed.