Prigovor na test na školskoj razini natjecanja iz engleskoga jezika za učenike 8. razreda 2020.

Poštovane članice i poštovani članovi Državnoga povjerenstva za natjecanje iz engleskoga jezika 2020.,

na sljedećim stranicama iznosim svoj prigovor.

Vaše povjerenstvo ove godine ima 22 člana. Arhiva mrežnih stranica AZOO-a seže do 2014. godine, iz čega saznajemo da je predsjednica državnoga povjerenstva od tada do 2018. bila prof. Olga Granić, a posljednje dvije godine (2019. i 2020.) prof. Denis Plavetić. Drugi članovi više-manje ostaju isti kroz godine, a broj varira od 21 do 22. Razlog zašto spominjem prošle godine jest što već godinama u prosvjetnim krugovima slušam o nezadovoljstvu učitelja natjecanjem iz engleskoga jezika. Glavna zamjerka jest da su testovi neprimjereni u smislu da izvrsni, čak i nadareni, učenici na njima ne prolaze dobro, odnosno da su testovi napravljeni da učenicima pokažu kako jezik zapravo ne znaju. Poviješću natjecanja neću se više baviti, ali spomenut ću još da su 2009. kolegice Bakašun, Blažević i Marušić u časopisu Strani jezici objavile rad ‘Pitanje standardizacije nacionalnoga natjecanja iz engleskoga jezika‘ u kojemu ističu probleme koje su zatekle kada su počele djelovati kao članice državnoga povjerenstva, ali i daju smjernice za poboljšanja – koja se do danas nisu dogodila, a vezana su uz standardizaciju natjecanja, rangiranje natjecatelja i obuku ispitivača.

Kroz nekoliko točaka osvrnut ću se na ono što smatram ključnim problemima natjecanja iz engleskoga jezika, a temeljeno na testu za školsku razinu natjecanja za učenike 8. razreda 2020. godine.

1) Apsurdno, no javno nisu dostupni ni cilj ni opseg natjecanja (možda takav dokument ni ne postoji?). Drugim riječima, ne zna se zašto se natjecanje provodi ni što se njime očekuje postići, kao ni to koje vještine i znanja obuhvaća te što bi učenici na natjecanju trebali pokazati. Najbliže tomu, a i dalje jako daleko od opsega i cilja, jest zadana struktura testa – na školskoj razini ispituju se „čitanje s razumijevanjem“ i „uporaba jezika (gramatika i vokabular)“, na županijskoj „slušanje s razumijevanjem“, „čitanje s razumijevanjem“ i opet „uporaba jezika (gramatika i vokabular)“, a na državnoj je elementima sa županijske razine dodan i „sastavak“ te „usmeni ispit“, što pronalazimo u uputama o provedbi natjecanja.

Dakle, vraćajući se školskoj razini, opseg je valjda znanje gramatike i vokabulara te vještina čitanja. Ovdje podsjećam da se u poučavanju engleskoga jezika već 40 godina govori o komunikacijskome pristupu, a što se odnosi na uporabu jezika u komunikacijskome činu (bilo u govorenju, bilo u pisanju). Ono što se u testovima naziva „uporabom jezika“ nema veze s uporabom jezika u komunikacijskome činu, već se odnosi na klasične gramatičke zadatke i zadatke provjere vokabulara. Zaključujem da cilj natjecanja nije vidjeti koji učenici najbolje komuniciraju na engleskome jeziku, nego koji dobro barataju gramatikom i vokabularom. Godina je 2020., a komunikacijska kompetencija prvi je cilj učenja engleskoga jezika u svim europskim pa tako i hrvatskim kurikulumima, dokumentima, istraživanjima, smjernicama i sl., i to već 40 godina. Ali ne i za organizatore natjecanja iz engleskoga jezika.

2) Prema mojim saznanjima, a članovi državnoga povjerenstva mogu me opovrgnuti ako to nije istina, testove izrađuje jedna osoba. To znam jer me je prije nekoliko godina savjetnica za engleski jezik pozvala da budem taj član koji će izrađivati testove. Ponudu sam odbio. Osim tog jednog sastavljača, testove navodno pogledaju još dvije osobe: stručni recenzent (metodičar s fakulteta) te lektor. Nejasna je uloga ostalih članova,  a podsjećam da ih ima 22. Ne sumnjam da imaju obveze u radu povjerenstva, ali ne znam što je važnije od dobroga testa. Da zaključimo, testove izrađuje jedna osoba, za koju se 2020. godine pokazalo da nema apsolutno nikakve kompetencije za izradu testa. Da pročešljam prijašnje testove, moguće je da bi se moglo utvrditi isto, s obzirom na reakcije učitelja i nastavnika prijašnjih godina.

3) Test na školskoj razini za osnovne škole imao je devet pitanja, a u daljnjemu ću se dijelu teksta osvrnuti na većinu od njih.

3.1) U prvome se zadatku provjerava čitanje s razumijevanjem na temelju teksta preuzetoga s interneta, bez navođenja izvora, a pretpostavljam i bez dozvole. Postavljeno je šest tvrdnji za koje treba utvrditi jesu li točne ili netočne, od kojih najmanje jedna, posljednja, nema veze s učenikovim umijećem čitanja s razumijevanjem nego njegovim poznavanjem vokabulara (koje se ne ispituje tim zadatkom), odnosno da zna da pumpkin i squash navodno nisu sinonimi (a što nije razvidno iz teksta).

3.2) Treći zadatak temelji se na tekstu u kojemu se treba osvrnuti na svaki redak i napisati riječ koja je pogrešna u retku ili pak staviti kvačicu ako je sve točno. Tekst je, opet bez navođenja izvora, a vjerojatno i bez dozvole, preuzet s interneta i prilagođen. Uputa za zadatak nije dobro napisana. Prije svega, uputa navodi „For questions 1 – 6“, a zadatak nema pitanja (a to je slučaj i u svim drugim zadatcima na testu). Nadalje, nije jasno trebaju li natjecatelji tražiti samo riječ koja je viška ili i druge pogreške: „decide whether there are errors in the text … In some lines there is an extra word.“

3.3) Četvrti je zadatak tekst sa šest praznina koje treba dopuniti jednom od četiriju riječi koje su ponuđene za svaku česticu. Tekst je, opet, preuzet s interneta, bez navođenja izvora a vjerojatno i bez dozvole. Za prvu česticu upitna je netočnost ‘tourist place’, što je sintagma koja se može naći u engleskome jeziku izvornih govornika. Druga čestica nudi nonsens rješenja, odnosno riječi koje u engleskome jeziku ne postoje, poput ‘bylooked’, a poznato je da se kao distraktori ne koriste nepostojeće riječi. U četvrtoj čestici sporna je netočnost sintagme ‘main events’ koja je zapravo apsolutno gramatički i semantički točna. I u šestoj čestici može se priznati ‘in his memory’ jednako kao i traženi ‘in his honour’. Za petu česticu distraktori nisu dobri jer su prelagani. Četvrti je zadatak dakle gotovo u cijelosti loše napravljen.

3.4) Peti je zadatak u potpunosti preuzet, bez navođenja izvora, sa stranice s vježbama za polaganje testa FCE, a koji označava razinu B2 prema ZEROJ-u. Prvo da se osvrnem na plagiranje. Na izvornim stranicama zadatka u Terms of Use nalazimo sljedeće: „The practice tests and other material on this web site are designed to be freely used in an online environment only. You are not permitted to download any practice material or republish it in any other form or on any other web site. All practice material, test questions and software is protected by international copyright law.“ Intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj štiti niz hrvatskih i međunarodnih zakona pa ih neću ovdje navoditi, ali je iz navedenoga jasno da je riječ o neovlašteno preuzetome materijalu gdje ni navođenje izvora ne bi pomoglo jer jednostavno vlasnik prava ne dopušta reprodukciju zadatka. Isto vrijedi i za tekstove preuzete s Atlas Obscura u 1., 4. i 7. zadatku.

Drugi problem 5. zadatka jest njegova razina B2. Naime, prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu (2006), a prema kojem su se obrazovali učenici 8. razreda za koje je test sastavljen, očekivana razina na kraju osam godina učenja engleskoga jezika jest A2. Zanima me tko je, kada i kako odredio razinu koju trebaju imati natjecatelji; u ovome je slučaju jasno da se očekuje da se učenik nalazi na dvije razine više od one za koju ga školovanje priprema. Zaključujem da Povjerenstvo smatra da natjecateljima kroz natjecanje treba pokazati da ne znaju ono što ni ne trebaju znati, što je pedagoški neutemeljena praksa.

3.5) U šestome zadatku od učenika se traži da uz ponuđene definicije napišu traženu riječ s određenim brojem slova. Sporna je šesta definicija jer se prihvaća samo odgovor ‘cutlery’. Kao što članovi Povjerenstva vjerojatno znaju, neki govornici to nazivaju ‘silverware’, što je češće u američkome engleskome. Što ako je učenik, koji je više izložen američkoj inačici engleskoga jezika, jedino znao za tu inačicu? Gdje je mogao upisati svoj odgovor kad ‘cutlery’ ima sedam slova a ‘silverware’ deset? Znači li to da on ne zna što je ‘knives, forks, and spoons used for eating’ jer ne zna inačicu koju preferira autor(ica) testa?

3.6) Tekst za sedmi zadatak preuzet je iz istoga izvora kao i tekstovi za 1. i 4. zadatak, bez navođenja izvora a vjerojatno i bez dozvole. Od učenika se očekuje da nadopune šest praznina u tekstu jednom riječju. Sporna je šesta čestica u koje se priznaju rješenja ‘book’, ‘buy’ i ‘purchase’ ali ne i čest glagol ‘get’ ili rjeđi ‘obtain’, ‘acquire’ i sl. koji bi također mogli biti upotrjebljeni.

3.7) Osmi zadatak sastoji se od šest rečenica koje treba nadopuniti glagolima ‘do’ i ‘make’ u primjerenim oblicima. Sporna je druga rečenica u kojoj se kao kolokat riječi ‘assignment’ priznaje samo ‘do’ u obliku ‘did’, dok u engleskome jeziku s riječju ‘assignment’ kolokira i glagol ‘make’, odnosno ovdje bi to bilo ‘made’.

3.8) Deveti je zadatak naslovljen ‘Culture and Civilisation’, što smatram pogrešnim jer zadatak kroz šest rečenica zapravo testira učenikovo činjenično znanje povijesti i geografije. Usto, cijeli je zadatak o Londonu, a jasno je da engleski jezik nadilazi London i Ujedinjeno Kraljevstvo. Napominjem i da većinu traženih informacija ne bi znali ni sami građani Londona. Takav pristup poimanju kulture, odnosno međukulturne kompetencije, izuzetno je površan i pedagoški i glotodidaktički neprimjeren, a prije svega i znanstveno neutemeljen. Podsjetit ću ovdje autora/autoricu što Nastavni plan i program za osnovne škole (2006), a koji je još uvijek relevantan za učenike 8. razreda, kaže o ciljevima i zadaćama u nastavi stranoga jezika, a vezano uz kulturu:

„Odgojni ciljevi i zadaće u nastavi stranoga jezika znače sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijem, tj. razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture. Dakle, na svakoj razini učenike treba upoznavati s kulturom i civilizacijom zemalja jezika cilja u korelaciji s vlastitom zemljom” (str. 80).

Svesti osam godina školovanja a potom i kulturu jezika velikoga poput engleskoga na šest pitanja o Londonu u suprotnosti je sa svim smjernicama o poučavanju i vrednovanju kulture u nastavi engleskoga jezika u posljednjih dvadesetak godina. Ovakav je zadatak uvreda brojnim učiteljicama i učiteljima koji ulažu puno truda kako bi u učenika razvili ljubav prema engleskome jeziku i naučili ih tome jeziku što bolje; osim toga, ovaj zadatak ponižava izvrsne i motivirane učenike i šalje im poruku da ne znaju engleski ako ne znaju trivijalne podatke o Londonu.

Razmatrao sam da priložim izvore kojima bih mogao pomoći autoru/autorici testa, ali očigledno i ostalim članovima Povjerenstva, da shvate ozbiljnost propusta u pogledu znanstvene, dokimološke i pedagoške neutemeljenosti zadataka na testu, no shvatio sam da bih morao priložiti svu literaturu napisanu o učenju, poučavanju i vrednovanju engleskoga jezika u posljednjih 40 godina. Toliko se dugo, naime, govori o razvijanju komunikacijske kompetencije. Zaokružit ću stoga ovaj dio prigovara citatom iz još uvijek važećega Nastavnoga plana i programa za osnovnu školu (2006), pa članovi Povjerenstva mogu procijeniti koliko je test usklađen s njim:

„Cilj je suvremene nastave stranih jezika usmena i pisana komunikacijska kompetencija na stranome jeziku proširena elementima sociokulturne, interkulturalne te čitalačke/književne kompetencije. Istodobno, u skladu s potrebama društva nastava stranih jezika, osim jezičnih, mora nužno razvijati i vještine komuniciranja, timskoga rada te osposobljavati učenika za rješavanje problema” (str. 79).

Na temelju činjenice da je velik dio testa plagiran te da su gotovo svi zadatci loše napravljeni i/ili priznaju ograničena rješenja, tražim da se poništi školsko natjecanje iz engleskoga jezika za učenike 8. razreda te da članovi Državnoga povjerenstva a) pod hitno donesu mjere kojima će se spriječiti da se ovakav skandal ponovi, b) potpuno redizajniraju koncept natjecanja kako bi natjecateljima i njihovim mentorima jasno komunicirali cilj i opseg natjecanja kako bi se mogli za njega uspješno pripremati te koncept natjecanja usklade s onime što znamo o učenju, poučavanju i vrednovanju engleskoga jezika iz istraživanja provedenih proteklih 40 godina, i konačno c) reorganiziraju ustroj povjerenstva kako bi više njegovih trenutnih članova aktivno sudjelovalo u osmišljavanju i provedbi natjecanja.

Na samome kraju, izražavam žaljenje zbog nastale situacije jer osobno poznajem nekoliko članova povjerenstva i upoznat sam s njihovom stručnošću i znam da ovakav test nikada ne bi pustili u javnost; no, i to pitanje individualne i kolektivne odgovornosti Povjerenstvo ubrzo mora razriješiti jer na popisu je 22 imena i prezimena, a javnost ne zna tko je autor/ica, recenzent/ica i lektor/ica testa te tko sve sudjeluje u kontroli kvalitete.

U Rijeci 26. siječnja 2020.

S poštovanjem,

dr. sc. Jakob Patekar, znan. sur.

25 thoughts on “Prigovor na test na školskoj razini natjecanja iz engleskoga jezika za učenike 8. razreda 2020.

 1. Suzana

  U cijelosti podržavam Vašu angažiranost i argumente iznesene u Prigovoru. Iskreno se nadam da će uslijediti odgovor nadležnih kome je prigovor i upućen te da će poništiti sporno školsko natjecanje 2019/2020 i poduzeti daljnje korake da se ovakvi propusti više ne ponove.

   1. Nancy Gjergja

    I am so happy when I am not the only so-called Boško Buha in Croatia!!!!
    Thank you from the bottom of my heart for finding the time, will and love to explain those who should be told to stop being the obstacles when it comes up to the moment when a teacher and a pupil should feel bad for not getting good results while at the same time both being very well educated and full of enough knowlegde to get much better results and, on the other hand, both feeling bad while teacher who teach other subjects and their pupils with less knowledge get to the highest levels easily!!!! My pupils felt very bad tonight, but believe me, I have never had a better generation and maybe never ever will again. Even though told that they will all get an excellent mark for participating, I am not quite sure that they are happier than before my promise.
    Thank you once again on my behalf as well as my best generation. I wish “the mentioned team chosen so many years ago to make the exams without following the rules we should follow” comes to my class this year any time to listen to them like I do. 15 out of 30 deserve more credit let alone an appropriate exam they were prepared for.
    Yours sincerely,
    Nancy Gjergja

    1. Jakob Post author

     Thank you for your support! Teachers continue to make magic in their classrooms, regardless of the competition results, and that’s what really counts!

 2. Ljiljana

  Dragi kolega,zahvaljujem Vam što ste to tako stručno i detaljno izložili. Iako već desetak godina ne predajem u 8.r pa nemam toliko širok uvid u problematiku natjecanja,ja bih još samo dodala pitanje i hitnost uvođenja natjecanja i u nižim razredima OŠ,no naravno ne ovakvog oblika i ne s ovakvom nestručnošću kao do sada.
  Zahvaljujem na trudu u svoje i ime ostalih kolega i djece natjecatelja koji su se našli u ovako nezahvalnoj situaciji.

 3. Ivana

  Svaka čast, kolega! Temeljito i detaljno obrazloženo, i vjerujem da govorite u ime većine kolega. Apsolutno podržavam.

 4. Tatjana Kontent

  Svaka cast! Temeljito, detaljno, argumentirano! Imate punu podrsku – izrekli ste ono što sve nas itekako tišti. Nadam se da će biti uvažena kritika jer ovakav tip natjecanja stvarno nema nikakvog smisla!

 5. Mira Klobucar

  Bravo! Konačno u detalj sve razrađeno, svaka čast! Da li će se netko zamisliti i rješiti sve ove propuste, vidjet ćemo!
  Hvala na trudu i vremenu koje si uložio.
  Srdačan pozdrav!

 6. Jakob Post author

  Prigovor je od 29. siječnja do 30. siječnja 2020. potpisalo 282 učitelja i učiteljica engleskoga jezika. Takav je nanovo upućen Povjerenstvu.
  1. Ivana Kovač
  2. Ivana Junković
  3. Anita Damjanović
  4. Jelena Prtorić
  5. Tatjana Katušin
  6. Anamarija Vuković
  7. Mirela Fidler
  8. Ksenija Mamilović
  9. Marinko Uremović
  10. Mateja Lovreković
  11. Stella Kulaš
  12. Katarina Kovač
  13. Andrea-Eva Magaš Pavušek
  14. Siniša Vuksan
  15. Sanja Lišnjić
  16. Ivan Horvat
  17. Danijela Radić
  18. Anita Žepina
  19. Adrijana Roždijevac
  20. Anna Marie Devčić
  21. Iva Jakupec
  22. Marijana Korenić Skender
  23. Ninoslava Dolić
  24. Rose Madeleine Došen
  25. Andrea Mokrovčak
  26. Petra Gorički
  27. Marina Malacko
  28. Ana Đurđević
  29. Monika Mađarić
  30. Helena Hoborka
  31. Renata Bratanović Palaić
  32. Ivana Jalšovec
  33. Petra Turković
  34. Željka Novak Božić
  35. Alenka Poropat
  36. Milena Kačunić
  37. Mirjana Jerković
  38. Ivana Cetina
  39. Kornelia Parmačević
  40. Nikolina Barbalić
  41. Vlatka Marić Krizmanić
  42. Igor Samac
  43. Vlatka Švec
  44. Lana Čiček
  45. Manuela Mihelić
  46. Tajana Bundara
  47. Melita Gal
  48. Iva Sofka
  49. Anita Padovan
  50. Dolores Šolaja
  51. Lidija Škrlec
  52. Mirna Šoštarić
  53. Željka Starčević
  54. Ines Gašpert Junek
  55. Ivana Varga
  56. Jelena Novoselec Crnčić
  57. Vlatka Pajnić
  58. Ksenija Kahlina
  59. Lidija Kutnjak
  60. Marijana Berać
  61. Danijela Jambrušić
  62. Marina Čerepinko
  63. Ivana Zgonjanin
  64. Andreja Kostelac
  65. Darija Jakim
  66. Margareta Pavlić
  67. Bojana Zelenika
  68. Ivana Cesarec
  69. Marija Čarija Agoli
  70. Kristina Jelošek
  71. Denisa Mandić Šegić
  72. Nina Rezo
  73. Petar Nikolić
  74. Davor Levak
  75. Tea Bojić
  76. Jelena Magoš Kuten
  77. Tatjana Bijelić
  78. Ivana Bahun
  79. Maja Loborec
  80. Blanka Cikač
  81. Tamara Jovanovic
  82. Nina Bjelovucic
  83. Sandra Vudrić
  84. Marijana Popijač
  85. Tina Juras
  86. Antonio Šolaja
  87. Ivana Mihaljević
  88. Josip Žulj
  89. Sanja Lončar
  90. Iva Troskot
  91. Ana Šimunović
  92. Dolores Stančić
  93. Gordana Čemažar
  94. Zorka Bebić Tokić
  95. Zrinka Šantak
  96. Renata Matosic
  97. Lorena Kancijanić Zidarić
  98. Maja Čajko
  99. Jasenka Brkić
  100. Maja Ivković
  101. Kristina Kralj
  102. Vesna Mužek
  103. Valentina Blažević
  104. Sanela Koščak
  105. Paula Perković
  106. Filipa Peh
  107. Marina Sertić
  108. Irena Posavec
  109. Marija Kontrec
  110. Aleksandra Tomeković
  111. Daniela Nejašmić
  112. Nikolina Jelečević
  113. Danijela Lokmer
  114. Nataša Mažar
  115. Julijana Jozanović
  116. Sanja Frkić
  117. Barbara Kosmač
  118. Zrinka Galić
  119. Dunja Klarić
  120. Mirela Majnarić
  121. Dajana Vidaković
  122. Marija Milavić
  123. Matea Majača
  124. Ana Škarica
  125. Ljiljana Pinter
  126. Nina Dupor Marović
  127. Nikolina Ćurković
  128. Alenka Miljević
  129. Mirjana Turkalj
  130. Iva Antonović Glavač
  131. Nataša Ljubić Klemše
  132. Monika Ljubic
  133. Nadina Rukavina
  134. Marija Lipanovic
  135. Ivana Gradečak
  136. Ivona Zdunić
  137. Tanja Koči Valdgoni
  138. Karla Šemiga
  139. Anita Bajic Ugrin
  140. Sandra Car Štefanac
  141. Danijela Erceg
  142. Ivana Princip
  143. Ana Lončarić Kostrenčić
  144. Ivana Troskot
  145. Slavica Nuić
  146. Lidija Saravanja
  147. Tamara Kolić Adžić
  148. Irena Erlić
  149. Ivana Sokač
  150. Ines Mlakar
  151. Doris Mejak
  152. Sanja Pratljačić
  153. Natalija Flamaceta Magdić
  154. Tea Dolenčić
  155. Sanja Petrovečki Palijaš
  156. Ingrid Kos
  157. Renata Harapin Mehkek
  158. Nataša Bebić Bačan
  159. Kristina Horvat
  160. Ivana Žužić
  161. Jasna Pevec
  162. Jasmina Krakar
  163. Gabrijela Romić
  164. Martina Sokač
  165. Zrinka Ivančić
  166. Ana Kanđera
  167. Gordana Mirović
  168. Andreja Kerovec Letica
  169. Bojana Palijan
  170. Dunja Kučan Nikolić
  171. Irena Horvat
  172. Renata Kotarac
  173. Ivana Karpov
  174. Dubravka Despot
  175. Amanda Augustinović
  176. Agata Milčić
  177. Željka Habi
  178. Draženka Kosić
  179. Diana Konsuo
  180. Ana Nevešćanin
  181. Branka Križan
  182. Tihana Svoren Kolarec
  183. Lucija Ljubić
  184. Lidija Branilović
  185. Tamara Vidović
  186. Marija Grah
  187. Ana-Marija Ivančić
  188. Tatjana Kontent
  189. Drita Jusufi
  190. Kristina Strinavić
  191. Ivana Županović
  192. Adela Tompoš
  193. Božena Kukić
  194. Elizabeta Rubinić
  195. Andrea Vranić
  196. Maja Bulatović
  197. Ivana Denić
  198. Branka Perkovic
  199. Nikolina Krznarić Čabraja
  200. Suzana Kalić
  201. Natalija Horvat
  202. Vesna Tantegl
  203. Ivana Čavar
  204. Andrea Gostl
  205. Iva Kardum Benc
  206. Kristina Kos
  207. Jelena Januš Grbić
  208. Ines Vuković Prpić
  209. Suzana Lazarević
  210. Josipa Kardum
  211. Tihana Mesić
  212. Sanda Petr
  213. Nataša Grubišić
  214. Emanuela Mijatović
  215. Maja Bačić Ostović
  216. Vlatka Orlović
  217. Mirela Tomic
  218. Dijana Mikša
  219. Jasmina Klanac
  220. Barbara Skočilić
  221. Ivana Lovrić
  222. Paola Saganic
  223. Ana-Mari Gnječ
  224. Dijana Škrobica
  225. Jelena Pelin
  226. Natalija Kurjaković
  227. Anita Prester
  228. Marija Rendulić
  229. Dunja Oreški
  230. Nina Šipuš
  231. Tea Horvatić
  232. Sandra Balent
  233. Anita Baranašić
  234. Barbara Dadić Eđed
  235. Kristina Smrček Balatinec
  236. Danijela Tuđa
  237. Mario Katić
  238. Terezija Mirul
  239. Jasminka Habuš
  240. Dafne Flego
  241. Tajana Stanić
  242. Dajana Jelavić
  243. Jelena Anočić
  244. Ksenija Rumora
  245. Marijana Benzia
  246. Maja Rožić
  247. Željka Jakušić Čejka
  248. Ivana Banje
  249. Marija Jukić
  250. Monika Mrkonjić
  251. Snjezana Matic
  252. Suzana Anić-Antić
  253. Silvija Mađarić
  254. Lana Matijaković
  255. Karmen Kanižaj
  256. Nikolina Bolić Starčević
  257. Marina Putar
  258. Iva Habeš Lončarić
  259. Ana Tikulin
  260. Natalija Sokač
  261. Anamaria Ramlak
  262. Nataša Cakić Galešić
  263. Nikolina Reder
  264. Mia Mihaljević Ivančić
  265. Kristina Pavličević
  266. Fani Šegedin
  267. Fani Duhović
  268. Josipa Tandara
  269. Ana Marinović
  270. Nevenka Dejanovic
  271. Gordana Horvat Mesić
  272. Ana Petanjak Dedić
  273. Irena Hercigonja
  274. Branka Stančin-Levanček
  275. Matija Zdilar
  276. Lara Prović
  277. Silvia Hlušička
  278. Kristina Giacometti
  279. Sanja Peračić
  280. Andrijana Sikiđić
  281. Jasmina Dimitrijevic
  282. Ivana Miholčić

 7. Tomislava

  Gospodine Patekar,
  pročitala sam tekst Prigovora, Očitovanja, reakciju na Očitovanje. Pozdravljam Vaš angažman, iznosite mišljenje mnoštva nastavnika engleskog jezika i na tome Vam veliko hvala!
  Srdačan pozdrav iz Osijeka,
  Tomislava

Comments are closed.